Khatam Sharif (A Gentle Conclusion)

Khatam-e-Surah Faateha

 
 
 
Bismillahir Rahmaanir Raheem - In the name of Allah Most Gracious Most Merciful
 
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa Assalaatu Wassalaamu Alaika Yaa Saiyyadul Mursaleen.
 
 
 
Khatam-e-Surah Faateha is as follows;
 
Bismillahir Rehmaanir Raheem: 01 time,
Astagfaar: 11 Times,
 
Astagfirullahe rabbi min kulle zanmbiyu'n wa atubo ilaihi. Laa hawla wa quwwata illabillahil aliyil azeem
 
Daroodh Sharif (Daroodh-e-lakhi Sharif): 11 Times,
 
Allahumma salleala Muhammadin be adaade kulle ma'alum millak. Wa aala aali sayyadina Muhammadiu'n wa baarik wa sallim. Salaatau'n wassalaamun alaika yaa Rasoolullahe sallallahu alaihi wa sallam.
 
Munaajaad with Surah Faateha: 1 Times,
 
Daroodh Sharif: 101 Times,
 
Sureh Faateha: 7 Times,
 
Sureh Inshirah: 7 Times,
 
Sureh Faateha: 1 Time, and in between reiterate 4th aayat: 842 Times,
 
Iyyaka na'budu wa iyyaaka nastayeen
 
Daroodh Sharif: 101 Times,
 
Dua-e-Khatam Khwajgaan-e-Naqshbandiya Rd.: 11 Times.
 

(Yaa Qaadhiy-ul-Haazaate, Yaa Kaafiy-ul-Muhimmaate, Yaa Raafi-ud-Darajaate, Yaa Daafi-ul-Balaiyaate, Yaa Muftih-ul-Abwaabe, Yaa Shaafi-ul-Amraadhe, Yaa Halle-Mushkilaate, Yaa Musabbib-ul-Asbaabe, Yaa Mujeeba-ad-Da'waate, Yaa Al-Rrehmar Al-Raahemeen.)

 
Or
 
Yaa Qaadhiy-ul-Haazaate : 11 Times,
Yaa Kaafiy-ul-Muhimmaate : 11 Times,
Yaa Raafi-ud-Darajaate : 11 Times,
Yaa Daafi-ul-Balaiyaate : 11 Times,
Yaa Muftih-ul-Abwaabe : 11 Times,
Yaa Shaafi-ul-Amraadhe : 11 Times,
Yaa Halle-Mushkilaate : 11 Times,
Yaa Musabbib-ul-Asbaabe : 11 Times,
Yaa Mujeeba-ad-Da'waate : 11 Times,
Yaa Al-Rrehmar Al-Raahemeen : 11 Times.
 
 
 
Method of Offering the Benefits of the Reitation
 
Return to Index of Khatam Sharif
 
((((((((( Allahumma Rabbana Aameen - Oh Allah O my lordMay it be so )))))))))