Management

Founder & First Management Members

 
 
Hazrat Saheballah
Founder & Manager
Shaikh Israar Ahmed
President
Francis Pareara
Vice President
Shaikh Habib-Ur-Raza
Gen. Secretary
Sk. Wali Mohd.(Shah)
Joint Secretary
Shekar K Mani
Treasurer
Shaikh Noorjahan A G.
Member
Shabnam I Mulla
Member
Shaikh Badrunnisa I.A
Member
Bindu M Bakhru
Member

Mr. Shams Ejaaz (Advocate)

Mr. Subhash B. Borade (C. A.)

Back to Management Index